Utskott - regionstyrelsen

Handlingar och protokoll från hälsovalsutskottet, utvecklingsutskottet, personalutskottet och fastighet- teknik och miljöutskottet. Som är regionstyrelsens utskott.

Fastighets-, teknik- och miljöutskottet (FTMU)

Kallelser, protokoll och mötesdatum

Kallelser, handlingar, protokoll och mötesdatum för FTMU:s sammanträden

Ledamöter

Ledamöter FTMU

Hälsovalsutskottet

Kallelser, protokoll och mötesdatum

Kallelser, handlingar, protokoll och mötesdatum för hälsovalsutskottets sammanträden

Ledamöter

Ledamöter hälsovalsutskottet

Personalutskottet

Kallelser, protokoll och mötesdatum

Kallelser, handlingar, protokoll och mötesdatum för personalutskottets sammanträden

Ledamöter

Ledamöter personalutskottet

Utvecklingsutskottet

Kallelser, protokoll och mötesdatum

Kallelser, handlingar, protokoll och mötesdatum för utvecklingsutskottets sammanträden

Ledamöter

Ledamöter utvecklingsutskottet

Tidigare protokoll

Tidigare protokoll kan du beställa från regionarkivet.