Medborgarförslag

Ju fler som är med och påverkar desto bättre. Därför vill vi att du tar chansen och påverkar Region Gävleborgs utveckling och framtid.

Skriv ner och skicka in ditt eget förslag till våra företroendevalda. Kanske blir ditt förslag verklighet?

För att lämna in ett medborgarförslag måste du vara folkbokförd i en kommun som ligger i Gävleborgs län. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.

Fyll i blanketterna, skriv ut och skicka in till Region Gävleborg, 801 88 Gävle, så tar vi hand om ditt förslag. Du kan även lämna in blanketterna till diariet eller direkt till presidiet vid ett regionfullmäktigesammanträde.

Du kommer meddelas när ditt ärende tas upp till beredning. Då får du också möjlighet att delta vid överläggningarna.

Blanketter

Blankett – medborgarförslag (pdf)

Blankett – kontaktuppgifter medborgarförslag (pdf)

Lämna in ditt förslag

Skicka till
Region Gävleborg
801 88 Gävle

Diarium Region Gävleborg 
Gävle sjukhus
Ingång 3 (bredvid ambulansen)

Lämna till fullmäktiges presidium vid ett sammanträde