Demokratiberedningen

Demokratiberedningen är en del av regionfullmäktige och ska arbeta med relationen mellan de förtroendevalda och medborgarna.

Region Gävleborg vill öppna upp för en dialog på medborgarnas villkor utifrån ett verkligt intresse av att ta del av åsikter och förslag.

Demokratiberedningens uppdrag är att

  • öka medborgardialogen
  • främja relationen folkvalda och medborgare
  • öka förtroendet för Region Gävleborg och för politiken.

I det ingår att politikerna i Region Gävleborg ska vara närvarande, tillgängliga, ärliga och transparenta.

I demokratiberedningen ingår representanter från både majoritet och opposition.

Kallelser, protokoll och mötesdatum

Kallelser, handlingar, protokoll och mötesdatum för demokratiberedningen sammanträden

Ledamöter

Ledamöter i demokratiberedningen

Tidigare protokoll

Protokoll kan du beställa från regionarkivet.