E-tjänstekort

Om e-tjänstekort (id-kort, passerkort) för medarbetare inom Region Gävleborg och de som arbetar på uppdrag av Region Gävleborg.

E-tjänstekortet är en legitimation som bland annat kan användas för signering, förskrivning, som nyckel, för utskrifter och som e-legitimation. E-tjänstekortet är en värdehandling. Du får inte låna ut ditt e-tjänstekort.

Nytt e-tjänstekort

Ansvarig chef gör beställningen av e-tjänstekort. Mer information om att beställa, fotograferas och hämta ut ett nytt e-tjänstekort.

Fotografering och utlämning

Tider och platser för fotografering och utlämning av e-tjänstekort