Prototypbilder på 1177 för vårdpersonal. De enskilda elementen och texterna kan ändras.
Prototypbilder på 1177 för vårdpersonal. De enskilda elementen och texterna kan ändras.

1177 växer och blir även portal för vårdpersonal

1177.se är en webbplats som miljoner invånare använder. I juni öppnar en ny del av webbplatsen som riktar sig till vårdpersonal. Innehållet bygger inledningsvis på de nationella kunskapsstöd som har tagits fram inom regionernas system för kunskapsstyrning.

Utvecklingen är ett steg i att öka kännedom, användning och nytta av kunskapsstöden genom att använda kraften i det gemensamma varumärket 1177.

Lättillgängliga kunskapsstöd

1177 för vårdpersonal kommer att utvecklas i olika etapper. I det första steget sker en flytt av kunskapsstöden på nationelltklinisktkunskapsstod.se (NKK) till den nya webbplatsen vardpersonal.1177.se. NKK kommer alltså att upphöra och ersättas med 1177 för vårdpersonal. Om en besökare ändå skulle gå in på NKK kommer de automatiskt att slussas vidare till 1177 för vårdpersonal.

Så småningom kommer fler kunskapsstöd att integreras i 1177 för vårdpersonal.
De nationella kunskapsstöden med bästa tillgängliga kunskap ska vara lätta att använda i både primärvård och specialiserad vård.

Ny utformning

1177 fortsätter att vara Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård för invånare, patienter, närstående och snart även för medarbetare i vård och omsorg.

1177 för vårdpersonal kommer ha en blå grafisk design och tydlig information om vilken målgrupp som sidorna riktar sig till.

På vardpersonal.1177.se kommer det att finnas information och länkar till flera kunskapsstöd, som Vårdhandboken, Rikshandboken i barnhälsovård och Nationella vård- och insatsprogram för psykisk hälsa (VIP). 

Fakta kunskapsstöd

Kunskapsstöden fortsätter att produceras inom Nationellt system för kunskapsstyrning, regioner i samverkan. Målet med kunskapsstyrning är att i varje vårdmöte alltid använda bästa tillgängliga kunskap.

Information och kontakt kunskapsstyrning Region Gävleborg
Information och frågor och svar om 1177 för vårdpersonal