Resor och transporter

Region Gävleborg strävar mot fossilfria resor och transporter senast 2025. Genom en mötes- och reserutin uppmanas alla medarbetare att vara förebilder och ta ansvar för klimatet. Det inkluderar möten och val av hållbara transportsätt.

Region Gävleborg har antagit regeringens initiativ Fossilfritt Sveriges utmaning att senast 2025 bara köpa in och utföra fossilfria transporter.

Alla medarbetare och förtroendevalda ska i sina tjänsteresor vara förebilder och visa att Region Gävleborg tar ansvar för vårt klimat och en god trafiksäkerhet.

För att underlätta för medarbetare i prioritering finns en mötes- och reserutin. Den gäller även vid upphandling av entreprenörer och tjänster som innebär möten, resor och transporter. Den gäller också resor som görs av personer som inte är medarbetare men där Region Gävleborg betalar resan.  

Vid behov av möte tar vi hänsyn till vilka som behöver närvara och om det ska vara digitalt eller fysiskt. Om deltagare reser till mötet anpassas mötestiden till kollektivtrafiken. För att resan ska bli så hållbar som möjligt väljs det färdsätt som främjar hälsan och är mest klimat- och kostnadseffektivt.

Vid behov av möte tar vi hänsyn till vilka som behöver närvara och om mötet ska ske digitalt eller fysiskt. Om deltagare reser till mötet så anpassas mötestiden till kollektivtrafiken. För att resan ska bli så hållbar som möjligt ska vi välja det färdsätt som främjar hälsan och är mest klimat- och kostnadseffektivt.

Resetrappan