Kommunikation

 • Inbjudningar, affischer, program och andra trycksaker är tryckta på miljömärkt papper alternativt ett miljömärkt tryckeri används 
 • Deltagarbrickor görs i miljöanpassat material, är återvinningsbara och lämnas tillbaka efter aktivitetens slut 
 • Om deltagarna erbjuds logi väljs ett upphandlat hotell, där miljökrav är ställda i samband med upphandlingen, alternativt miljöcertifierat eller miljödiplomerat hotell eller vandrarhem 
 • Eventets funktionärer, medarbetare, externa aktörer och deltagare informeras om eventets miljö- och hållbarhetsarbete 
 • Den miljö- och etiska hänsyn som tagits marknadsförs genom information i program och vid eventet 
 • Goodiebags/give-aways utesluts, alternativt är innehållet medvetet utvalt ur miljösynpunkt, till exempel väljs tygkassar producerade i etisk och ekologisk certifierad bomull 
 • Profilmaterial är miljöanpassat 
 • Tänk på att det kan finnas behov av teckentolkning, syntolkning, hörselteknisk utrustning eller stöd på annat sätt 
 • Använd medvetna ordval och bildkompositioner som inkluderar olika grupper av människor. Tänk på att det kan finnas behov av kommunikation på andra språk än svenska 
 • Tänk på allergiker och undvik starka dofter 
 • Avtackning sker gärna med en etiskt och/eller miljömärkt produkt 
 • Skyltar, vepor, banderoller, utställningsmaterial och liknande sparas och återanvänds