Kansallisten vähemmistöjen kulttuurit ja vähemmistökielet

Monikielisyys ja monikulttuurisuus ovat rikkaus, vahvuus, jota täytyy tukea. Gävleborgin alueellisessa kulttuurisuunnitelmassa painotetaan kansallisten vähemmistöjen ja vähemmistökielten merkitystä kulttuurille ja taiteelle läänissä.

Kultur Gävleborg, yhdessä kaikkien niiden kulttuuritoimijoiden kanssa, joilla on alueellisia toimeksiantoja, tukevat tilaisuuksia ja hankkeita, jotka liittyvät Ruotsin kansallisiin vähemmistöihin.

Ruotsin kansallisten vähemmistöjen kulttuurien ja kielten parissa työskentely pitkällä aikavälillä ja strategisesti edellyttää tietoa, kokemusten vaihtoa ja edustusta. Kultur Gävleborg päivittää ja täydentää jatkuvasti tämän verkkosivun, joka on ajateltu eräänlaiseksi tietopankiksi, joka tukee työtä Ruotsin kansallisten vähemmistöjen kysymysten parissa.

www.regiongavleborg.se/nationella-minoriteter selventää, mitkä ovat kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä ja mitä lakimääräisiä oikeuksia näillä väestöryhmillä on. Otsikon ”Tietoa, tutkimusta ja linkkejä” alta löytyy valikoima asiaankuuluvia kotisivuja sekä tietoa käynnissä olevasta kaikkiin kansallisiin vähemmistöihin kohdistuvasta tutkimus- ja kehitystyöstä kokonaisvaltaisella tasolla koskien jotakin määrättyä toiminta-aluetta kulttuurisektorilla tai jotakin määrättyä kansallista vähemmistöä/jotakin määrättyä vähemmistökieltä.

Verkkosivun alaotsikot

Otsikon Ajankohtaista (Aktuellt) alta voit katsoa Gävleborgin läänin tapahtumat: ne, jotka ovat Ruotsin kansallisiin vähemmistöihin liittyvässä alueellisessa kulttuurisuunnitelmassa, käynnissä oleva toiminta ja hankkeet, ja alueellinen valikoima kulttuuritarjontaa neljännesvuosittain.

Kultur Gävleborg on tuottanut erityisen Podcast-sarjan levittääkseen tietoa.

Otsikon Verkosto (Nätverk) alla Kultur Gävleborg täsmentää aktiivista verkostotyötään kulttuurisektorilla sekä alueellisella että kansallisella tasolla, mm. lääninhallituksen, läänin kuntien ja aatteellisten toimijoiden kanssa viittaamalla näiden kotisivuille. Perusajatuksena on yhteistyön helpottaminen.

Kotisivulla on myös tietoa Ruotsin kansallisiin vähemmistöihin liittyvästä aatteellisesta sektorista. Katso Aatteelliset yhdistykset Gävleborgissa (Ideella föreningar i Gävleborg). Yksi Kartta on myös. Siitä näkee myös tarkemmin, mitkä kunnat kuuluvat suomen kielen hallintoalueeseen.

Verkkosivu tuo myös erityisesti esille kaksi Kultur Gävleborgin panostusta: tuen kiertueille ja konserteille, jotka liittyvät Ruotsin kansallisten vähemmistöjen Musiikkiin sekä ilmaiseen Kielipakettiin kullakin vähemmistökielellä kaikkein pienimmille lapsille (0-3-vuotiaille).

Erityisesti painotetaan ruotsinsuomalaista vähemmistöä/suomen kieltä, koska Gävleborgin alue on suomen kielen hallintoaluetta. Voit tutustua joihinkin suomenkielisiin tietoihin ja asiakirjoihin: testattuun versioon lyhytelokuvasta, jota käytettiin Gävleborgin alueellisen kulttuurisuunnitelman 2019-2022 lanseeraamiseen, suomenkieliseen yleisversioon alueellisesta kulttuurisuunnitelmasta, alueellisten kulttuuri-instituutioiden suomenkieliseen kuvaukseen, tietoon suomenkielisestä kielipaketista sekä tietoon suomen kielen hallintoalueesta. Katso Tiedot suomeksi.


Kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetun lain (2009:724) mukaan kunnat, alueet ja muut viranomaiset ovat velvollisia suojelemaan vähemmistöjen kieliä ja kulttuureja. Tässä yhteydessä yksi Kultur Gävleborgin vuotuisista tavoitteista on toteuttaa kansallisiin vähemmistöihin liittyvä alueellinen kiertue yhteistyössä kuntien ja aatteellisten yhdistysten kanssa sekä neuvottelemalla vähemmistöjen edustajien kanssa, jotta edistettäisiin näitä Ruotsin aineettoman kulttuuriperinnön tärkeitä osia, painottamalla erityisesti läänin ruotsinsuomalaista vähemmistöä ja suomen kieltä.

Gävleborgin alue sekä läänin neljä kuntaa (Gävle, Hofors, Sandviken ja Söderhamn) kuuluvat suomen kielen hallintoalueeseen.

Haluatko lisää tietoa tai antaa meille vinkkejä Ruotsin kansallisten vähemmistöjen musiikista läänissämme? Ehkä haluat itse järjestää konsertin tai kiertueen? Ota yhteyttä tuottajaan!

Lisätietoa Ruotsin kansallisten vähemmistöjen kulttuureista ja kielistä


Monikielisyys ja monikulttuurisuus ovat rikkaus, vahvuus, jota täytyy tukea. Kielilain (2009:600) mukaan yhteiskunnalla on erityinen vastuu kansallisten vähemmistökielien suojelemisesta ja edistämisestä.

Meillä on Ruotsissa viisi kansallista vähemmistökieltä: suomi, jiddiŝ, romani, meänkieli ja saame. Kieliä, joita me Kultur Gävleborgin puitteissa haluamme edistää ja joille me haluamme antaa edellytykset kehittymiseen muun muassa tarjoamalla pienimmille lapsille kielipaketin.

Kun lapsi saa tutustua kaikkiin perheessään puhuttuihin kieliin, se rikastuttaa lasta, se luo kuuluvuuden tunteen ja vahvistaa identiteettiä. Lapset pystyvät kehittämään useita kieliä samanaikaisesti ja useamman kuin yhden kielen osaaminen on rikkaus.

Perhe voi auttaa ja tukea lapsen kielellistä kehitystä puhumalla kaikkia perheen käyttämiä kieliä. Lapsen kanssa yhdessä lukeminen edistää kielen kehitystä ja vahvistaa lapsen kulttuuri-identiteettiä. Siksi on tärkeää keskustella ja lukea niillä vähemmistökielillä, joita perheessä käytetään, koska siten lapsi saa edellytykset kyseisen kielen oppimiseen.

Gävleborgin alue sekä neljä läänin kuntaa (Gävle, Hofors, Sandviken ja Söderhamn) kuuluvat suomen kielen hallintoalueeseen. Se tarkoittaa erityistä vastuuta suomen kielen aseman suojelemisesta ja edistämisestä alueella. Lapsen kulttuuri-identiteetin kehitystä ja oman vähemmistökielen käyttöä on kielilain (2009:600) mukaan edistettävä erityisesti.

Alueellisessa kirjastotoiminnassa vaalitaan lasten hyvän kielellisen kehityksen alulle saattamista ja vahvistetaan lasten mahdollisuutta oppia ne vähemmistökielet, joita perheessä puhutaan. Siksi Kultur Gävleborg on tuottanut maksuttoman kielipaketin kullakin vähemmistökielellä kaikkein pienimmille, 0-3-vuotiaille, lapsille. Suomen kielen kielipaketti vahvistaa mahdollisuutta suomen kielen kehittämiseen ja edistää lukuhalua. Suomen kielen kielipaketti sisältää tietoa monikielisyydestä suomeksi ja ruotsiksi sekä kaksikielisen laulukirjan ja CD-levyn, sekä lukukaverin Bella, joka elävöittää kirjan lukemista.

Kielipaketti on lahja Gävleborgin alueelta ja sen saa yleisistä kirjastoista.