Transporter

  • Tala om hur man kan ta sig till eventet med allmänna kommunikationsmedel. Anpassa start- och sluttid till aktuell tidtabeller, se Mötesplanerare 
  • Buss, tåg eller samåkning arrangeras till och från eventet 
  • Arrangören underlättar för cyklister som besöker eventet 
  • Överväg deltagare och föreläsare på distans 
  • Vid behov av transporter anlitas lokala firmor och leverantörer och fordon med förnybart bränsle prioriteras 
  • Taxi och färdtjänst ska ha möjlighet att stanna i nära anslutning till entrén 
  • Parkeringsmöjligheter finns för personer med funktionsnedsättning