Byggnader och energi

Region Gävleborg väljer modern teknik och ställer krav vid om- och nybyggnation för att nyttja en låg mängd energi.

I Region Gävleborgs fastigheter kommer värme, kyla och elektricitet till största delen från förnyelsebara energikällor. Nybyggnationer sker i enlighet med standarden Miljöbyggnad. Dessutom används ett datasystem (SundaHus Miljödata) för att i byggprojekt kunna gör medvetna materialval.

Vi överväger materialval utifrån olika perspektiv; funktionalitet, ekonomi, anpassning till verksamheten och miljömässiga aspekter.

Energi i vardagen

En film om hur Region Gävleborg jobbar för att hushålla med energi. Den tar bland annat upp inomhusklimat, vattenförbrukning, elektrisk utrustning och energikällor. Du som privatperson har också användning av tipsen i filmen.