Koncernledning

Kontaktuppgifter till Region Gävleborgs koncernledning.

Om koncernledningens uppdrag 

Göran Angergård
Regiondirektör
goran.angergard@regiongavleborg.se
026-15 51 40

Martin Andersson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
martin.k.andersson@regiongavleborg.se 
026-15 58 28

Annica Johansson 
Ekonomidirektör 
annica.h.johansson@regiongavleborg.se 
026-15 74 20

Ulrika Boström Gatti 
HR-direktör 
ulrika.bostrom.gatti@regiongavleborg.se 
026-15 01 52

Linda Sjödin 
Kommunikationsdirektör 
 
026-53 17 76

Jan-Olof Friman 
Trafik-, kultur och folkhögskoledirektör 
jan-olof.friman@regiongavleborg.se 
026-53 17 12 

Katarina Wijk 
Forsknings- och utvecklingsdirektör
katarina.wijk@regiongavleborg.se 
026-15 01 85

Markus Bylund 
IT-direktör 
markus.bylund@regiongavleborg.se 
026-53 17 33 

Johan Sörensson 
Stabsdirektör 
johan.sorensson@regiongavleborg.se 
026-15 58 90

 

Katrien Vanhaverbeke 
Regional utvecklingsdirektör 
katrien.vanhaverbeke@regiongavleborg.se 
026-15 48 99

 

Bengt Persson 
Fastighetsdirektör 
bengt.persson@regiongavleborg.se 
026-53 13 60

Berit Pajala 
Regiondirektörens sekreterare 
berit.pajala@regiongavleborg.se 
026-15 50 56