Produktval

Region Gävleborg strävar efter hållbar utveckling genom miljövänliga upphandlingar. Tillsammans med inköpsavdelningen inför vi krav för att undvika farliga kemikalier, uppfylla energikrav och använda fossilfria transporter. Vi prioriterar också hållbara måltider och deltar i nationella samarbeten för socialt ansvarstagande.

Region Gävleborg köper in och använder varor, entreprenader och tjänster vilket påverkar miljön och klimatet.

För att minska miljö- och klimatpåverkan är upphandling ett viktigt verktyg. Region Gävleborg ställer omfattande miljökrav i de upphandlingar som bedöms som miljöprioriterade. Bedömningen av vilka upphandlingar som är miljöprioriterade görs utifrån miljökonsekvens och då det finns en möjlig miljönytta inom klimat, cirkulär ekonomi och/eller giftfri miljö.  

I samarbete med inköpsavdelningen och våra verksamheter tar vi fram miljökrav som ska driva utvecklingen framåt inom ramen för gällande lagstiftning. Region Gävleborg ställer bland annat krav för att undvika farliga kemikalier i så stor utsträckning som möjligt, att varan är anpassad till gällande energikrav och att transporter ska vara fossilfria. Vi satsar också på hållbara måltider och livsmedel.

Hållbar och ansvarsfull produktion

Det är viktigt för Region Gävleborg att bedriva verksamheten så att den främjar en hållbar utveckling. Vi vill verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Därför är vi med i ett nationellt samarbetarbete om socialt ansvarstagande i offentliga upphandlingar. Genom detta samarbete kontrolleras underleverantörer och deras tillverkning.

Läs mer på www.hållbarupphandling.se/