Lokalen eller platsen

 • Uthyraren av lokalen har en uttalad miljöpolicy - antingen genom miljöcertifiering eller genom att man kan visa på en tydlig miljöprofil och använder miljömärkta produkter
 • Gångvägen fram till entrén är framkomlig för personer som använder rullstol 
 • Entrén har en lämplig ramp och entrédörrarna har automatiska öppnare. Trösklar bör vara avfasade 
 • Rökförbud råder i anslutning till entré 
 • Stora glasytor är tydligt markerade 
 • Platser finns för deltagare som använder rullstol och podiet är lättillgängligt 
 • Avfallet källsorteras i följande fraktioner: 
  - PET- och aluminiumburkar 
  - plastförpackningar 
  - pappersförpackningar, wellpapp, kartong etc. 
  - tidningar och trycksaker 
  - metallförpackningar 
  - matavfall 
  - färgat glas ofärgat glas 
  - farligt avfall; kemikalier, batterier, elektronik, ljuskällor