Avfall

Region Gävleborg strävar efter att förebygga, minimera och optimera avfallshanteringen med fokus på ekonomi, miljö och arbetsmiljö. Vi följer den europeiska avfallstrappan, vilket innebär att vi strävar efter att minimera avfallet och att säkerställa en effektiv hantering av det avfall som uppstår.

För att minska påverkan från avfallshanteringen skapar Region Gävleborg rutiner och ger medarbetarna utbildning som ska främja beteendeförändringar och nya vanor. Det ska vara lätt att göra rätt. Målet är att hantera avfallet korrekt och säkert samt minimera det.

Region Gävleborg ställer också miljökrav i upphandlingar för att minska mängden avfall. Det kan till exempel handla om att använda återanvändbara produkter istället för engångsvaror och att kräva mindre förpackningar från leverantörer. Genom att minska avfall och öka rätt sortering kan vi spara energi och resurser. Vårdens specifika avfall (smittförande kliniskt avfall) hanteras enligt gällande lagstiftning.

Illustration av avfallstrappan
Avfallstrappan