Månadens fotografi

Regionarkivet är landstingets och Region Gävleborgs minne. I regionarkivet förvaras handlingar från 1760-talet fram till idag.

Här publicerar vi varje månad ett fotografi ur regionarkivets stora bildarkiv.