En skiss visar hur Hudiksvalls sjukhus skulle kunna se ut efter nybyggnationerna.

Framtidsbygget - Hudiksvalls sjukhus

På Hudiksvalls sjukhus pågår flera omfattande ny- och ombyggnationer inom ramen för Framtidsbygget. Först ut var ombyggnationer i hus 7 och 8. Där bland annat öron-näsa-hals, centraloperation och akuten har fått nya lokaler.

Just nu pågår nästa steg i att modernisera Hudiksvalls sjukhus genom att bygga ett nytt hus för teknisk försörjning och ett nytt kulvertsystem. Det kommer också byggas en ny vårdbyggnad för bland annat barn- och kvinnosjukvården. För att få plats med den nya vårdbyggnaden på sjukhusområdet kommer ett antal gamla byggnader att rivas. 

Vi ber om överseende för att byggnationerna kan upplevas som störande på sjukhusområdet, med främst buller, ökad byggtrafik och ändrade vägar. Patientsäkerhet, tillgänglighet och arbetsmiljö ligger i fokus under byggnationerna och mycket tid läggs på planering för att minimera störningarna så mycket som möjligt. 

Så ska sjukhuset i Hudiksvall byggas om

Om- och nybyggnationer av Hudiksvalls sjukhus kommer att göras i fem etapper.

Bilden i större format (pdf)