Terveydenhuollossa

Terveydenhuollon tavoitteena on terveyden- ja sairaanhoitolain ja potilaslain mukaan hyvä terveys ja hyvä hoito yhtäläisin ehdoin koko väestölle. Se tarkoittaa sitä, että kaikilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet saada terveydenhuollon palveluja riippumatta esimerkiksi asuinpaikasta maassa, kansalaisuudesta, kulttuurisista eroavaisuuksista.

Potilaslaissa on myös määräys, jonka mukaan potilaalle annettavat tiedot on sovitettava potilaan iän, kypsyyden, kokemuksen, kielellisen taustan ja muiden yksilöllisten edellytysten pohjalta.

Mitä kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä säädetyssä laissa sanotaan?

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä koskee romaneja, juutalaisia, alkuperäiskansaa saamelaisia, ruotsinsuomalaisia ja tornionlaaksolaisia. Jos kuulut johonkin näistä vähemmistöistä, sinulla on oikeus käyttää omaa kieltäsi yhteyksissä tiettyihin viranomaisiin, esimerkiksi terveydenhuollosta vastaaviin tahoihin. Päätät itse, haluatko kuulua kansalliseen vähemmistöön. Et tarvitse mitään erityistä todistusta.

Mitä kieliä laki koskee?

Kansalliset vähemmistökielet ovat:

  • suomi
  • saamen kieli
  • meänkieli
  • romani
  • jiddiŝ

Lisäksi kaikkien edellä mainittujen kielten muunnelmat.

Laki koskee asuinpaikasta riippumatta kaikkia vähemmistökieliä puhuvia Ruotsissa. Laki on vahvempi erityisillä alueilla, joilla kyseisiä kieliä puhutaan yleisemmin. Näitä alueita kutsutaan hallintoalueiksi, Gävleborg on suomen kielen hallintoalue.

Mitä oikeuksia minulla on hakeutuessasi hoitoon?

Sinun on saatava ilmaista itseäsi ja saada tietoa ja apua vähemmistökielelläsi siinä määrin kuin se mahdollista. Tämä pätee sekä suulliseen että kirjalliseen kommunikointiin. Äidinkielen käyttäminen on tärkeää voidaksesi tuntea osallisuutta omaan hoitoosi. Kysy hoitopaikkaan hakeutuessasi, onko heillä äidinkieltäsi puhuvaa henkilökuntaa. Jos sellaista henkilökuntaa ei ole, voit pyytää tulkin vastaanotolle. On tärkeää, että sanot haluavasi tulkin jo vastaanottoaikaa varatessasi. Tulkki voi tällöin auttaa sinua esittämään kysymyksiä ja kääntää hoitohenkilökunnan vastaukset sinulle. Tulkkausapua voi saada vastaanottokäynnillä usealla tavalla. Tulkki voi olla paikan päällä tai tulkata puhelun tai videopuhelun välityksellä.