Månadens fotografi, januari 2024: Vad var det för ritning?

I november 2023 handlade Månadens fotografi om regionarkivets lite bortglömda skatt av ritningar och kartor. Ett stort tack till alla som gissade vad de föreställde – här är de rätta svaren.

Regionarkivet visade upp sju ritningar och kartor från Region Gävleborgs olika verksamheter och bad om gissningar på vilka byggnader det rörde sig om. Många spännande och kreativa gissningar kom in. Här presenterar regionarkivet de rätta svaren för varje ritning.

1. Karta över Tull-Tägten, Hudiksvall 

Kartan, som ritades år 1890 av A. Sigell, visar tomten Tull-Tägten n:o 6 i Hudiksvall inringat i ljust rött. Tomten ägdes av åkaren J. Hansson och köptes av Hudiksvalls lasarett för 17 000 kronor år 1899.

Till höger syns ”Gamla lasarettstomten”, med den gamla lasarettsbyggnaden byggd 1850 som numera tillhör Odd Fellow.

Till vänster om denna finns Norra ”nya” flygeln samt Södra ”nya” flygeln, båda byggda på 1860-talet och rivna år 1908. Norra flygeln inrymde bland annat brygghus, matbod för vaktmästaren, rum för smittosamma sjukdomar och en dårcell. I den södra flygeln fanns bland annat obduktionsrum, mangelbod samt avträde för personal och ”allmänne sjuke”.

2. Gävle lasarett, 1903

Ritningen visar en skiss av den planerade utbyggnaden av Gävle lasarett, gjord av Axel Kumlien år 1903. Redan år 1900 hade dåvarande lasarettsläkare Erik Lindström äskat om ökade resurser, framför allt för den kirurgiska avdelningen. De två arkitekterna Axel Kumlien och Gustav Wikman kom med liknande förslag om en utbyggnad mot öster, men lasarettsdirektionen valde till slut Kumliens förslag.

På övervåningen syns steriliserings- och kokrum, sövnings- och tvättrum, bandagerum, det nya röntgenrummet samt en ståtlig operationssal. Nedervåningen, dit kirurgiska avdelningen förlades, visar bland annat laboratorium och journalrum, mörkrum, undersökningsrum samt även där en rundad operationssal.

Den nya utbyggnaden invigdes i november år 1906. I samband med det installerades också de första varmvattenledningarna och lasarettets första eldrivna hiss.

3. Storviks epidemisjukhus, 1912


Ritningen visar det blivande epidemisjukhuset i Storvik, som stod färdigt den 7 september år 1914. Den dåvarande epideminämnden beslutade den 21 april 1913 att godkänna ritningen, och arbetet med att uppföra det nya epidemisjukhuset kunde påbörjas. Den slutgiltiga notan för nybygget landade på 95 546 kr och 69 öre. Upptagningsområdet för det lilla epidemisjukhuset var Ovansjö, Järbo och Torsåker.

4. Helsingegårdens lanthushållsskola, 1919

Ritningen visar den så kallade ”Röda gården” på Helsingegårdens lanthushållsskola i Järvsö. Skolans grundare och föreståndarinna var Agnes Sundberg, som våren 1918 tog över hemmanet Ol-Ols i Kåsjö. På den lite förfallna hälsingegården startade hon den lanthushållsskola hon länge drömt om att driva och utveckla. Gården bestod från början bara av en huvudbyggnad och en ladugård, och det var i huvudbyggnaden, kallad ”Vita gården”, som både undervisningen hölls och eleverna bodde under första kursen hösten 1918. Agnes och hennes första lärarinna Elsa Brunnström planerade tidigt för en utvidgning av verksamheten och år 1919 byggdes den stora ladugården om till elevhem och fick namnet ”Röda gården”.

5. Hönshusbyggnad vid Gysingehemmet, 1947

På denna ritning, gjord av arkitekt Sten Dalén år 1947, ser vi en hönshusbyggnad med utgrävd källare, som byggdes vid Gysinge vårdhem. Vårdhemmet startade som ett bygdesanatorium och epidemisjukhus, men övergick senare till att bli vårdhem för personer med psykisk sjukdom och var i drift fram till 1980-talet.

6. Ljusdals lasarett, 1937

Bilden visar en situationsplan daterad 1937 för det planerade lasarettet i Ljusdal. Den 9 september år 1935 fattade landstinget beslut om att ett lasarett skulle byggas i Ljusdal, som då var en köping, och 1939 kunde den nya sjukvårdsinrättningen invigas med pompa och ståt. Situationsplanen visar, förutom själva lasarettsbyggnaden, läkarbostaden, personalbyggnad, likbod samt ”plats för uthus”.

7. Gamla landstingshuset, 1940-tal

Ritningen visar det gamla landstingshuset, som än idag finns kvar vid Joe Hill-platsen söder om nuvarande regionkontoret. Till vänster i ritningen syns Folkets hus. Ritningen är från 1940-talet, men tyvärr inte signerad. Vi vet dock att det var Sten Dalén som var arkitekt och att den nya förvaltningsbyggnaden stod klar 1949. Redan under 1960-talet började landstinget växa ur byggnaden till följd av nya ansvarsområden och ytterligare ett nytt förvaltningshus stod klart 1975, denna gång på Kyrkogatan 4.  

Känner du till något mer om ritningarna?

Finns byggnaderna kvar idag? Skriv gärna till regionarkivet och berätta mer!

regionarkivet@regiongavleborg.se
 
Region Gävleborg
Regionarkivet
801 88 Gävle