Möt Hanna!

Som psykolog inom vuxenpsykiatrin träffar hon vuxna med psykisk ohälsa för behandling och utredning. Hanna utbildade sig i Stockholm men kommer från Sandviken och vände hem. Hon tilltalades av att Region Gävleborg är en stor arbetsgivare med ett gott rykte och vill bidra till att offentlig vård ska utvecklas och bli bättre.

Du fick börja jobba i ett nystartat team med målet att utveckla den digitala vården inom vuxenpsykiatrin. Hur har det gått?

– Jag träffar just nu alla mina patienter via videosamtal. När jag började här 2018 fick jag förtroendet att börja i ett team av psykologer som jobbar med digitala lösningar. Då var vi lite unika, men under pandemin tog det verkligen fart. Vår filosofi är ”video när det funkar och fysiskt när det behövs”. Det är spännande, vi får bra feedback av patienterna. Vi märker att man blir mer trygg av att sitta och prata i hemmamiljö. Videosamtalet blir likvärdigt med ett fysiskt besök och man slipper långa resvägar som patient.

Det finns en öppenhet och vi lyssnar på varandra. Vi kan ifrågasätta och se andra perspektiv utan att det blir en dålig ton.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att jag får hjälpa människor att må bättre och bli mer självständiga och när jag får höra av en kollega att jag gjort ett bra jobb. Vi arbetar i team med olika kompetenser – tillsammans fångar vi hela patientens behov. Det finns en öppenhet och vi lyssnar på varandra. Man kan ifrågasätta och se andra perspektiv utan att det blir en dålig ton. Vårt teamarbete förändrar situationen för patienten, märker man att patienten mår bättre så vet man att vi har lyckats.

Vad skulle du säga är speciellt med Region Gävleborg?

– Regionen tar ansvar för att skapa och utveckla en bra offentlig vård. Vi försöker se möjligheter trots utmaningar med resurser. Det känns som att jag är del av något större och som medarbetare blir jag sedd och tas om hand. Gävleborg erbjuder dessutom vacker natur med berg och öppna landskap. Det finns en närhet till större städer och puls om man vill det. Det ger ett lugn att bo här.

Varifrån får du din kraft i jobbet?

– Jag får kraft från mina kollegor och att vi arbetar tillsammans som ett team. Alla beslut tas i team och det blir ett sätt att få stöd. Det finns en stark samhörighet och en strävan om att hela tiden bli bättre. Vi har inte sett allt än, men behovet av stöd lär inte minska och vi räcker inte till. Vi jobbar för att öka vår tillgänglighet och därför är det så roligt att få vara med och utveckla vård via internet och ge behandling och stöd digitalt. Jag har en väldigt stark tro på att vi måste våga möta det jobbiga för att det ska kunna bli bättre.