Kultur och värderingar

Upplev arbetsglädjen och yrkesstoltheten tillsammans med oss. Vi arbetar aktivt för en god arbetsmiljö där allas lika värde respekteras. Vår gemensamma värdegrund utgör hjärtat i allt vi gör.

Vi är varandras arbetsmiljö och de flesta av oss tycker att det bästa med att jobba inom Region Gävleborg är kollegorna och samarbetet kring invånarna. Här får vi användning för vår samlade kompetens – och lagarbetet får oss att trivas, utvecklas och må bra.

Vår gemensamma värdegrund

Delar du våra värderingar? Då skulle du trivas hos oss.

Professionalism och ansvar

Vi gör rätt saker på rätt sätt med ansvar för helheten. Vi vet vem vi är till för och att vi har en vilja att ständigt förbättras.

Respekt och ödmjukhet

Vi är lyhörda och närvarande i varje möte. Vi skapar trygghet genom att acceptera olikheter, visa intresse, lyssna till och bekräfta dem vi möter.

Öppenhet och ärlighet

Vi säger som det är och gör det vi säger. Vi skapar förtroende genom tydlighet och kunskap.

Arbetsmiljö

Region Gävleborg arbetar aktivt för en god arbetsmiljö. I vårt arbetsmiljöarbete ingår ett tydligt ledarskap, rehabilitering och utbildning i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud. På våra arbetsplatser pågår ett arbete för att öka inflytande och delaktighet. Möjlighet till friskvårdsaktiviteter finns vid flera friskvårdsanläggningar i länet.

Likabehandling

I våra verksamheter ska det vara en självklarhet att bemöta alla likvärdigt och med respekt, invånare så väl som medarbetare. 

Vårt arbete för likabehandling är en del av Region Gävleborgs värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja mångfald och säkerställa allas lika rättigheter och möjligheter.

Arbetet för likabehandling berikar och utvecklar oss genom att vi tar vara på kraften hos alla i samhället.