Anna, lärare

Möt Anna! Hon arbetar som lärare på Forsa folkhögskola och kan inte tänka sig ett bättre jobb. – Jag känner att jag får väldigt mycket tillbaka när jag ser hur människor utvecklas och blir en del av en gemenskap, säger Anna Engqvist.

Anna undervisar i svenska och kreativt skrivande.

– Mitt arbete handlar mycket om att nå dem som den ”vanliga skolan” inte fångat upp. Våra elever får stöd och hjälp för att gå från att ses som problem till att upptäcka sin egen kraft, må bra och fungera i samhället, säger Anna.

– Vi vet att den mentala hälsan är avgörande för att de som går hos oss ska lyckas med skolan, komma vidare i livet med arbete och studier. Våra kursdeltagare har kommit till oss eftersom den vanliga skolan inte fungerat för dem. Att få det här att vända är utmanande och det känns därför väldigt roligt att få så goda resultat som vi får, både kunskapsmässigt och att eleverna upplever att de mår bättre efter att ha gått hos oss än innan de började.

”Jag kan inte tänka mig en bättre arbetsplats!”

– Jag är otroligt stolt över att vara en del av folkhögskolan. Att se personer som inte kunnat läsa och skriva, som suttit fast i missbruk eller kriminalitet eller som på grund av psykisk ohälsa tappat tron på framtiden efter en tid hos oss gå ut till en fast anställning som tandläkare, till arbete inom äldrevården eller fortsatta studier på högskola, det gör att man känner sig stolt.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag kan inte tänka mig en bättre arbetsplats! Jag kan jobba på det sätt jag drömde om när jag valde att bli lärare. Vi har en väldigt stöttande ledning, små grupper och ett luftigt schema med tid för återhämtning.

– Jag har förstått att det är ganska unikt med en arbetsplats där man faktiskt hinner utföra sitt uppdrag och dessutom får tid att möta sina kollegor, stanna upp och tänka efter. När våra kursdeltagare beskriver skolan som en plats där man känner sig sedd och får vara sig själv tror jag det handlar om att vi byggt upp en tillåtande miljö. Vi är närvarande i mötet med varandra och har en spännande dynamik med en mångfald av deltagare i olika åldrar, med olika etnisk, social och kulturell bakgrund.

– Man pratar så mycket idag om att tänka långsiktigt och om hur vi kan möta de stora problemen med utanförskap och segregation. Då är det fint att få jobba på en plats där människors välmående är det centrala och en förutsättning för att nå dit vi vill.

– På folkhögskolan får jag ramarna för att göra ett riktigt bra jobb. När jag slipper kraven på överdrivet kunskapsmätande och prestationsfokus och får ägna mig åt undervisning blir det roligt att jobba och jag tror att det smittar av sig.  När vi som jobbar trivs med det vi gör blir det också lättare att nå våra mål. Med en bra arbetsmiljö vill vi stanna kvar och utvecklas.

Vad tycker du är bra med Region Gävleborg?

– Folkhögskolan är lite av en egen liten värld men det är fint att ha en arbetsgivare som kopplar ihop oss med andra verksamheter eftersom vi på många sätt påverkar och är beroende av varandra. Det känns bra att jobba i en organisation som har som mål att ta ansvar för helheten. Även om vi jobbar inom helt olika verksamheter finns bra möjligheter till samarbeten. Ett exempel är folkhögskolans kurs i svenska för utländsk vårdpersonal där vi jobbar med att utbilda läkare, sjuksköterskor och tandläkare så att de får tillräckliga språkkunskaper för att bidra till kompetensförsörjningen inom sjukvården. Ett annat är hur våra foto- textil- och guideutbildningar samarbetar med Hälsinglands museum vid utställningar.

Vad ger dig kraft på jobbet?

– Det är roligt att jobba när alla drar åt samma håll och man får förutsättningar att jobba klokt. Jag känner att jag får väldigt mycket tillbaka när jag ser hur människor utvecklas och efter många år i en svår livssituation lyckas komma tillbaka och blir en del av en gemenskap. Gävleborgskraften handlar för mig om att få utrymme att använda all sin kraft, väcka andras kraft som sprider sig vidare ut i vårt samhälle och våra olika verksamheter. De människor vi jobbar med att hjälpa blir i förlängningen en del av kraften, den sprids och växer. 

– Här får jag förutsättningar att göra ett bra jobb, tid för återhämtning och kan jobba med komplexa otroligt spännande utmaningar kring lärande, motivation och mental hälsa. Jag har tid att vila, tänka efter och vara närvarande i mina möten. Mina chefer är lyhörda, de lyssnar utan att alltid ha svar och istället för att kontrollera eller bedöma mig visar de intresse för mitt arbete.