Magnus Brinks vid Ängebos unika hybridbutik.

Hybridbutik underlättar livspusslet i Ängebo

I Ängebo i Svågadalen slår hjärtat för bygden extra starkt i Magnus Brinks butik Handlar’n. Ängebos unika hybridbutik bygger på tillit och har blivit knutpunkt för servicen på orten. Tack vare beviljat stöd från Region Gävleborg ger butiken nu liv åt landsbygden.

– Det har under många år funnits ett behov från lokalbefolkningen att ha en närbutik med en större variation av öppettider. Vi har också försökt att möta det behovet, men det har varit svårt att få till lönsamhet. Hybridlösningen har därför varit avgörande för att kunna driva butiken vidare, säger butiksägare Magnus Brink.

Vikten av en affär i en by kan aldrig överskattas och den nya hybridbutiken i Ängebo kommer underlätta för byborna framöver. På vardagarna finns personal några timmar på för- och eftermiddagarna. På helgerna är det i stort sett obemannat.

– För mig har investeringsstödet varit en möjlighet att driva butiken vidare. Investeringen i hybridsystemet blev en omfattande lösning med ett säkerhetspaket och kassasystem för självscanning. Det möjliggör nu att vi kan ha fortsatt service till viss del även under tider när det tidigare inte varit lönsamt, berättar Magnus Brink.

Butiken har vid ett flertal tillfällen sökt och beviljats investerings- och driftstöd inom kommersiell service hos Region Gävleborg, för att kunna upprätthålla servicen i Ängebo. Stöden har möjliggjort hybridlösningen.

– Det känns bra att nu kunna erbjuda fler goda servicemöjligheter i butiken, även på helgerna. Att allt blir samlat på ett ställe underlättar definitivt för lokalborna. Innan hybridlösningen så var många tvungen att åka flera mil för att komma till närmsta butik, berättar han.

Hybridbutik bidrar till framtidstro

Tack vare den unika hybridmodellen som bygger på tillit och samhörighet ser Magnus Brink ljust på framtiden.

– Det är klart att det var en liten risk i att satsa på obemannade öppettider. Men jag tycker att det blivit en bra lösning och har mest fått positiva reaktioner. Att kunna erbjuda den här servicen gör det mycket mer tillgängligt. Också spar det både resor och tid, avslutar Magnus Brink.

Totalt har investeringsstödet till butiken uppgått till cirka 256 000 kronor, och den har ett årligt driftstöd om mer än 200 000 kronor för att kunna överleva på landsbygden.