Semaforen

Semaforen är vårt signalsystem över vilken kompetens som arbetslivet i länet behöver. När vi vet vad som behövs kan vi prioritera vilka bristyrken som är mest akuta att lösa och jobbar för att arbetsgivare, utbildningsanordnare och individer ska veta vart jobben kommer att finnas, nu och i framtiden.

Syftet med Semaforen är att minska den missmatch mellan utbud och efterfrågan på kompetens som finns i Gävleborgs län. Det är ett arbete som sker på både lokal och regional nivå. Visionen är att länets arbetsgivare behöver få bredare kunskaper om de yrken där det kan bli svårt att hitta arbetskraft framöver, samtidigt som utbildningsanordnare behöver underlag för att kunna starta de utbildningar som behövs för att möta de rådande kompetensbehoven. Därtill behöver den som söker arbete eller utbildning veta vart jobben finns och kommer finnas i framtiden.

Semaforen drivs av Region Gävleborg och är ett samarbete mellan Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen och länets kommuner. Semaforen arbetar med att prioritera vilka bristyrken som är mest akut att lösa. I det jobbet arbetar Semaforen aktivt tillsammans med arbetsgivare, arbetsförmedling, utbildare, branschorganisationer, fackliga organisationer med flera.

Kontakt