Jämlikhetsutredningen

Hur skiljer sig de grundläggande livsvillkoren mellan olika grupper i Gävleborgs län? Vilka förklaringar finns till att det ser ut som det gör? Vad får skillnaderna för konsekvenser och vad kommer vi tillsammans att behöva göra för att minska dem?

Region Gävleborgs regionstyrelse initierade 2019 en jämlikhetsutredning för att fördjupa kunskapen om ojämlikheten i Gävleborg. Utredningen har pågått under 2019-2021 och dess resultat har sammanställts i rapporten Jämlikt Gävleborg.

En ökad jämlikhet kan vi bara skapa tillsammans.

I utredningsarbetet har vi har vi fått viktiga inspel från 50 verksamhetsnära dialoger med representanter från olika samhällsaktörer; Region Gävleborg, kommuner, myndigheter, akademin, civilsamhället och förbund.

Dessa inspel tillsammans med tidigare utredningar, forskning och statistik utgör grunden för utredningen. Med en gemensam bild av hur ojämlikheten ser ut i Gävleborg kan vi alla ta ansvar utifrån våra olika uppdrag.

Rapporten

Läs rapporten Jämlikt Gävleborg

Kontakt