Information om arbetsmarknaden och utbildning

Samlad statistik om arbetsmarknaden och utbildning i Gävleborg.

Veckostatistik

Ta del av sammanställningar av Arbetsförmedlingens veckostatistik om arbetslöshet och antal lediga platser i Gävleborgs län och riket. Statistiken uppdateras varje vecka.

Arbetsförmedlingens veckostatistik – Power BI

Månadsstatistik

Ta del av Arbetsförmedlingens månadsstatistik över arbetslösheten och varselstatistik i Gävleborg och riket.

En gång i månaden lämnar Arbetsförmedlingen statistik om arbetslöshet och varsel.
Informationen lämnas i tabellform. Här har vi skapat några bilder över hur arbetslösheten utvecklar sig i kartbilder och diagram för att ge en tydligare bild som är lättare att ta till sig.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik över arbetslösheten samt varselstatistik – Power BI

Gävleborgare i utbildning

Ta del av sammanställningar av statistik från flera statistikkällor om gymnasium, folkhögskola, vuxenutbildning och högskola i Gävleborg eller av Gävleborgare. Statistiken uppdateras löpande allt eftersom ny statistik publiceras av Skolverket, Folkbildningsrådet och Universitetskanslersämbetet.

Gävleborgare i utbildning – Power BI

Regionala trender och prognoser 2035

Ta del av prognoser av behovet på arbetsmarknaden av personer med olika utbildningsgrupper på gymnasial och eftergymnasial nivå i Gävleborgs län gjord av statistiska centralbyrån.

SCB:s rapport med analyser för utbildningsgrupperna (pdf)

Verktyg som visar prognos för varje utbildningsgrupp – Power BI

Kontakt