Säker virtuell industri

För dig som söker utbildning/yrke

Det finns många olika vägar att komma till det yrke som passar dig. Det allra viktigaste är att du funderar över vad du är intresserad av. Tänk på att du kommer att hålla på med det du väljer under en tid.

Nästa fundering du bör ha är vad som krävs för att få jobbet. Du kan googla fram en massa information på nätet. Prova att skriva in namnet på yrket i sökfältet och se vad du hittar.

Ofta är rätt utbildning ett krav för att få ett arbete. Arbetsplatsförlagda utbildningar har visat sig vara ett bra val om man snabbt vill få ett jobb efter avslutad utbildning.

Olika vägar att hitta rätt yrke eller utbildning

Om du är osäker på vilka utbildningar som krävs eller hur du ska göra kan du kontakta Studie- och yrkesvägledare i din kommun som ger dig vägledning.

För dig som driver eller vill starta företag – verksamt.se

Co-op, Cooperative Education – utbildningsformen som varvar studier med arbetsperioder och där arbetsgivare möter framtida medarbetare redan innan examen

Yrkeshögksolan – utbildningar inom många olika branscher och över hela landet

Gymnasial utbildning – Se vilka chanser till jobb det finns om du går ett gymnasieprogram 

Möjligheten att få jobb i olika yrken och yrkesgrupper – Är du intresserad av chanserna till arbete för många av de yrken och yrkesgrupper som finns på arbetsmarknaden.

Validering Gävleborg – Ibland har man fått kunskaper som krävs för ett att få ett jobb, utan att ha gått en utbildning. Då kan man validera sina kunskaper. Det blir som att få ett betyg från en utbildning utan att behöva gå hela eller delar av den.

Branscher –  Läs mer om hur arbetsmarknaden ser ut i Gävleborgs län och vad man jobbar med.