Fotograf: Emilia Jiménez-Bergmark

Möjligheten till jobb i olika yrken och yrkesgrupper

Se vilka möjligheter som finns att få jobb inom olika yrken och yrkesgrupper i Gävleborgs län.

Sammanställningen bygger på Arbetsförmedlingens yrkesprognos som presenterades hösten 2022. Vi som jobbar i Semaforen och Arbetsförmedlingens företagsrådgivare har under våren 2023 gått igenom den och justerat bedömningarna.

Möjligheterna att få jobb är graderade i 3 olika steg:

1 – Små till medelstora möjligheter
Efterfrågan på arbetskraft i yrket är tillfredsställt, och det förekommer konkurrens om jobben.

2 – Stora möjligheter
Efterfrågan på arbetskraft i yrket är större än utbudet. Konkurrensen om jobben är liten.

3 – Mycket stora möjligheter
Efterfrågan på arbetskraft i yrket är betydligt större än utbudet. Konkurrensen om jobben är mycket liten.

Du kan även ta reda på

  • Hur många som jobbar i yrkena.
  • Hur stor andel av dem är kvinnor och män.
  • Hur stor andel har en utbildning i yrket.
  • Hur mycket de tjänar.

Möjligheten att få jobb i olika yrken och yrkesgrupper i Gävleborgs län (Power BI)