Ready-cut short blanks are popular with our customers.

Branscher

När man funderar på vilket arbete man ska välja är det viktigaste att man väljer något man är intresserad av och passar för. Det kan vara hjälpsamt att veta hur chanserna att få jobb ser ut inom olika yrken.

Semaforen jobbar med att kartlägga kompetensbehovet inom olika yrken och skapa balans mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Att se över hur läget på arbetsmarknaden ser ut inom olika branscher är en del av Semaforens arbete.

Strategiska bristyrken

Strategiska bristyrken är de yrken vi bestämt är särskilt viktiga att få fler att intressera sig för och utbilda sig till. Listan har vi tagit fram tillsammans med arbetsgivare, arbetsförmedling, utbildare, branschorganisationer, fackliga organisationer med flera.

Strategiska bristyrken i Gävleborgs län

Olika vägar till jobb

Här arbetar vi idag

Mer än hälften av de som arbetar i Gävleborgs län arbetar inom tre yrkesområden. En av fyra arbetar inom vården och nära en av fem inom yrkesområdet Försäljning hotell och restaurang och lika många i yrkesområdet Tillverkning.