Fördjupningskurs i sömnad och formgivning - Distans

En bred utbildning i för dig som vill fördjupa dig i mönsterkonstruktion och sömnad. Vi lägger tyngdpunkten på skapandeprocessen och arbetar – från idé till färdig produkt.

Kursstart: 19 augusti 2024

Kurslängd: 2024-08-19–2025-06-03

Studietakt: Halvtid

Distanskurs: 9 obligatoriska träffar på skolan (2-3 dagar)


Under höstterminen studerar du grundläggande mönsterkonstruktion och material- och hantverkskunskap.

Du formulerar ett eget projekt som du arbetar med under vårterminen. Genom arbete med formgivning, mönsterkonstruktion och sömnad fördjupar du dina kunskaper.

Ett krav är att du kan arbeta självständigt i ditt projekt under handledning.

Nio gånger under läsåret träffar du dina lärare och kurskamrater på skolan. Mellan träffarna arbetar du självständigt med handledning via lärplattformen Teams. Du har även kontakt med dina kurskamrater via Teams.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom mönsterkonstruktion, sömnad och materialkunskap, för ett eget arbete eller fortsatta studier.

Kostnad

Utbildningen i sig är kostnadsfri men det tillkommer kostnader för bland annat material samt eventuell kost och logi.

Vi tar ut en serviceavgift på 300 kr/termin för kopiering, utskrifter, försäkring, licensavgifter och visst förbrukningsmaterial.

Eventuellt tillkommer kostnader för kursmaterial som du kan köpa på skolan i samband med träffarna.

Mer information

Välkommen att kontakta oss med dina frågor.

E-post: textil.forsa@regiongavleborg.se

Kursansvarig
Christina Ljungström
0730-84 20 59

Huvudlärare formgivning
Sandra Zachris Tors
070-569 72 33