Kurser & utbildningar

Är du intresserad av fotografi, textil, behandlingspedagogik eller guidning? Behöver du läsa några kurser för att få gymnasiebehörighet? Oavsett varför du vill studera har vi kurser och utbildningar för dig.

Läsårslånga kurser

Utifrån dina förutsättningar kan du läsa in behörigheter i kärnämnen (allmänna kurser), satsa på foto eller textil (kurser med estetisk inriktning) eller få en yrkesutbildning inom det sociala området. Dessutom finns specialkurser för dig som har afasi.

Kortare kurser

På våra kortare kurser får du lära dig av vår specialkompetens inom det estetiska, kulturella eller sociala området. Kurserna ges tillsammans med namnkunniga föreläsare och experter.

Om ansökan

Studera på distans eller på skolan?

Passar det dig bäst att sitta hemma och studera på distans eller vill du hellre träffa dina kurskamrater på skolan varje dag? Gemensamt för alla våra kurser är att vi fokuserar på att skapa gemenskap och god stämning på skolan. Därför innehåller alla kurser som genomförs på skolan också gruppaktiviteter som är gemensamma för hela skolan, till exempel temadagar och friluftsdagar.

Våra kurser och utbildningar