SMF – Studiemotiverande folkhögskolekurs

På Forsa folkhögskola finns kursen SMF som är en heltidskurs som pågår 65 dagar där du för möjlighet att plugga i en lugn och trivsam miljö. I första hand hjälper vi dig att skapa studierutiner och struktur i vardagen och tillsammans gör vi upp en individuell studieplan där vi jobbar med kärnämnen i den takt som passar dig. Vill du få ordning på dina slutbetyg har du, i mån av plats, möjlighet att fortsätta dina studier på allmän kurs.

Se möjligheten!

  • Tillsammans kommer vi överens om nivån på dina studier.
  • Du får en individuell studieplan där du jobbar i ditt eget tempo.
  • Kursen pågår under 65 dagar på heltid.
  • Dina chanser att fortsätta studera på folkhögskolans allmänna linje ökar betydligt och på så vis få ordning på dina slutbetyg.

Hur gör man för att komma igång?

Tror du att SMF-kursen kan vara någonting för dig, prata med din handledare på Arbetsförmedlingen. Det är genom din kontakt på Arbetsförmedlingen som en ansökan görs.

Självklart är du välkommen på ett studiebesök.

Vem kan söka och vad gäller?

  • Du som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan och är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen
  • Du får reseersättning för bussresor till och från skolan
  • Du får ekonomiskt aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning under studietiden.

För ansökan - Ta kontakt med din arbetsförmedling.