Här finns vi

Skuren - miljön över skolan

Skolan ligger ca 9 km väster om Hudiksvall, längs med riksväg 84.

Bil

Norr- eller söderifrån: Följ E4 mot Hudiksvall. Ta avfart 214 till väg 84 mot Sveg, Ljusdal. Forsa folkhögskola ligger på höger sida efter ca 5 km.
Västerifrån från Sveg Ljusdal: Följ väg 84 mot Hudiksvall. Folkhögskolan ligger på vänster sida 1,5 km efter att du passerat Forsa kyrka.

Tåg eller buss

Om du kommer med tåg till Hudiksvall: gå över stationsgatan till busshållplats läge B för buss 21 eller 53. Stig av vid hållplats ”Folkhögskolan-väg 84”.

Från Ljusdal, Delsbo tar du buss 53 mot Hudiksvall. Du stiger av vid hållplats ”Folkhögskolan-väg 84”. och tar dig till skolan via en gångtunnel under vägen.

Aktuella tidtabeller hittar du på X-trafiks hemsida.

Karta och vägbeskrivning.