Tillgänglighet och extra stöd

Vårt mål är att funktionsvariation inte ska vara ett hinder för att delta i våra kurser.

Vi har stora möjligheter att anpassa studiegången efter individuella behov. De flesta av våra pedagoger har erfarenhet av att arbeta med studenter med olika former av funktionsvariation.

  • Anpassade rum
  • Hörselslinga finns i några lokaler
  • Långsammare studietakt
  • Talsyntes och extra stavningshjälp

Bra stöd är individuellt anpassat och kan ta tid att förbereda. Därför är det viktigt att du så snart som möjligt kontaktar oss så vi kan diskutera hur det skulle kunna se ut för dig. Kontakta ansvarig för den kurs du söker.

På skolan är vi inriktade på att kunna ge extra stöd till dig som behöver det gällande funktionsvariation, svenska som andra språk eller andra behov.

Det finns en bra utrustad styrketräningslokal som man får använda när man vill och en datasal som är öppen för alla, även efter lektionstid. För dig som vill bo på internatet, rummen är rymliga och har egen dusch och toalett.