Forsa folkhögskolas regler gällande alkohol och droger

Forsa folkhögskola är en drogfri skola.

Du ska ha varit drogfri i minst sex månader för att studera hos oss, för utbildningen till behandlingspedagog gäller tre år.

För att alla på Forsa folkhögskola (kursdeltagare, personal och gäster) ska känna sig trygga, är det viktigt att alla är solidariska och gemensamt bidrar till att upprätthålla skolans regler.

Detta innebär att varken kursdeltagare eller personal använder eller innehar alkohol eller droger på skolan. Våra regler gäller även övrig verksamhet som bedrivs i skolans namn, till exempel studieresor och studiebesök.

Med droger avser vi alkohol, narkotika, dopingpreparat och övriga preparat som inte är föreskrivna av läkare.

Om du vill medverka till att följa våra regler gällande alkohol och droger är du välkommen att studera och bo hos oss.