Miljöcertifierad skola

Sedan våren 2008 är Forsa folkhögskola miljöcertifierad enligt ISO 14001.

I och med vår certifiering utvärderas vårt miljöarbete regelbundet, av både interna och externa revisorer. Detta innebär att vi på skolan systematiskt jobbar med att förändra våra arbetssätt så att vi minimerar belastningen på miljön.

Skolans, och vår huvudman Region Gävleborgs miljömål fokuserar för tillfället på transporter och klimat, energi, kemikalier samt produkter och avfall.

Transporter och klimat

Vi minimerar transporternas belastning genom digitala möten, underlättar kollektiv- och samåkning, och utnyttjar miljöbilarna i Region Gävleborgs bilpool. Våra medarbetare får kontinuerlig utbildning i ”sparsam körning”.

Energi

Vi följer upp vår energiförbrukning och förankrar våra ”gröna kontorsrutiner” bland både personal och kursdeltagare.

Kemikalier

Vi gallrar ut märkningspliktiga produkter vi inte använder och byter där det är möjligt till miljövänligare alternativ.

Produkter och avfall

Vårt kaffe är ekologiskt och etiskt märkt och vi ökar successivt andelen ekologiska livsmedel. Skolan har ett utbyggt källsorteringssystem.