Forsa och hållbarhetsmålen i Agenda 2030

På ett toppmöte i FN 2015 antogs Agenda 2030 som innefattar 17 globala mål för en globalt hållbar utveckling. De 17 globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

Forsa folkhögskolas personal har deltagit i fortbildningsdagar om Agenda 2030 och därigenom fått kunskap om hur vi kan arbeta med hållbarhetsmålen såväl i undervisning som i övrig verksamhet. Forsa folkhögskola kan och vill bidra till lärandet för hållbar utveckling. Genom vår kursplansfrihet har vi unika möjligheter att ta oss an det helhetsperspektiv som krävs.

Läs mer om Agenda 2030