Forsa är HBTQI-certifierad

Vår HBTQI-policy

Forsa folkhögskola värnar om allas lika värde och rättigheter. Vi erbjuder en välkomnande miljö som kännetecknas av ett normkritiskt och antidiskriminerade förhållningssätt.

Vårt mål

Upprätthålla en miljö där mångfald och demokrati kännetecknas av ett klimat där alla kursdeltagare, gäster och personal känner sig trygga och respekterade.

I certifieringen ingår:

• Normkritik
• Antidiskriminering
• Diskrimineringsgrunder
• HBTQI

Här kan du läsa mer om HBTQI

youmo.se 
umo.se