Fotografering för textilutbildningarna på forsa folkhögskola. Bilder för marknadsföring av utbildningarna och skolan.
Foto: Joakim Brolin

Fördjupningskurs i vävning och formgivning - Distans

En bred utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom vävning. Vi lägger tyngdpunkten på teknik, formgivning och materialkunskap och arbetar - från idé till färdig produkt.

Kursstart: 19 augusti 2024

Kurslängd: 2024-08-19–2025-06-03

Studietakt: Halvtid

Distanskurs: 9 obligatoriska träffar på skolan (2-3 dagar)


Du provar vävtekniker som du aldrig förr har testat. Du gör djupdykningar i vävteori och bindningslära samtidigt som du arbetar utifrån egna idéer. Du formger själv dina vävar och arbetar från skiss till färdigt föremål.

Ett moment i kursen är att analysera en äldre textil och sedan väva en kopia och dessutom formge en helt ny vävnad i ett annat material än den ursprungliga. Vi ett kurstillfälle ägnar vi oss åt färgning.

Nio gånger under läsåret träffar du dina lärare och kurskamrater på skolan. Mellan träffarna arbetar du självständigt med handledning via lärplattformen Teams. Du har även kontakt med dina kurskamrater via Teams.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper i vävning, bindningslära och formgivning, för ett eget skapande eller för fortsatta studier.

Kostnad

Utbildningen i sig är kostnadsfri men det tillkommer kostnader för bland annat material samt eventuell kost och logi.

Vi tar ut en serviceavgift på 300 kr/termin för kopiering, utskrifter, försäkring, licensavgifter och visst förbrukningsmaterial.

Eventuellt tillkommer kostnader för kursmaterial som du kan köpa på skolan i samband med träffarna.

Mer information

Välkommen att kontakta oss med dina frågor.

E-post: textil.forsa@regiongavleborg.se

Kursansvarig och huvudlärare i vävning
Maivor Unosson
072-535 31 35

Huvudlärare formgivning
Sandra Zachris Tors
070-569 72 33