Specialkurs för personer med afasi

Kursen riktar sig i första hand till dig i arbetsför ålder med förvärvad hjärnskada där de språkliga förmågorna påverkats. Här får du tid för metodisk träning och får möta rimliga utmaningar i en stöttande och stimulerande miljö.

Kursstart: Löpande

Kurslängd: 1-3 läsår

Studietakt: Heltid


Inspiration och stimulans är viktiga beståndsdelar i livet, inte minst då det gäller att utforska sina möjligheter i en helt ny livssituation och detta är något som kursen vill medverka till.

Att återerövra språket och att hitta andra vägar till kommunikation är centrala delar i kursen. Vi övar kommunikation i alla situationer, såväl under lektionstid som under fritiden.

Mål, planering och utvärdering sker genom återkommande samtal under kurstiden. I samtalen finns ett framtidsperspektiv. 

Mål

Målet är att stödja och motivera kursdeltagarna till att:

  • Återerövra möjliga kommunikationsförmågor
  • Hitta och stärka sin identitet i den nya livssituationen
  • Stärka ett aktivt liv med sociala kvalitéer och meningsfull sysselsättning
  • Utvecklas tillsammans med andra i liknande situation.

Avgift

En obligatorisk avgift om 550 kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/ kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter. Gäller ej distanskurser.

Kontakt