Distanskurs för personer med afasi

Välkommen att söka till Forsa folkhögskolas afasikurs på distans läsåret 2023–2024.

Kursstart: Slutet av september

Kurslängd: 1 läsår

Studietakt: Halvtid

Distanskurs: 9 obligatoriska träffar på skolan (fredag)


Möjlighet att söka till årets kurs har de som har deltagit tidigare i Specialkurs för personer med afasi på Forsa folkhögskola, eller motsvarande, under minst ett läsår.

Om du har deltagit i en afasikurs, under minst ett läsår, på någon annan folkhögskola så kommer du att få göra en provvecka i närkursen innan beslut om antagning fattas.

Kursens målgrupp

Distanskursen är riktad till personer med afasi som vill arbeta med att bibehålla och utveckla sin kommunikationsförmåga. Deltagarna förväntas delta engagerat, bidra till gruppen, samt ha intresse och kapacitet att arbeta med hemuppgifter mellan träffarna.

Beskrivning av kursen

Kursen träffas nio fredagar under läsåret. Mellan träffarna arbetar deltagarna med hemuppgifter. Kursen innebär halvtidsstudier. Träffarna innehåller arbetspass med språkliga och fysiska övningar. Dessutom kan praktiska och skapande uppgifter förekomma, liksom musik, frågesport mm.

Ansökan till kursen

Det finns två sätt att söka till kursen:

Antagningskriterier

Kursen har 10 deltagarplatser. Kursen är en fortsättningskurs.
Sökande ska ha deltagit minst ett läsår i Specialkurs för personer med afasi på Forsa folkhögskola, eller motsvarande.

Om det finns fler sökande kommer nya sökande att prioriteras. De sökande som deltagit flest år i kursen lämnar plats för senare tillkomna. Efter att ha haft uppehåll på kursen har deltagare möjlighet att söka nästkommande år igen.

Antagningsbesked

I slutet av augusti meddelas sökande om de erbjuds en plats på kursen.

Kontakt