Kvinnlig hantverkare

Hållbar omställning för företag

Driver ni ett företag som har behov av att se över er energianvändning eller behöver ni stöd att utveckla en cirkulär affärsmodell? Ta chansen att söka en konsultcheck.

Region Gävleborg erbjuder små- och medelstora företag i länet möjligheten att söka konsultcheckar för att bidra till en grön och cirkulär omställning.

Energikartläggning

En energikartläggning är en bra start för er som behöver se över energianvändningen och kommer att ge er förslag på åtgärder som kan sänka era kostnader. Ni kommer också få förslag på hur ni genom en effektivare energianvändning kan minska er miljöpåverkan och stå mer konkurrenskraftigt i framtiden.

Vem kan söka

  • Små- och medelstora företag med verksamhet i Gävleborgs län som behöver utreda företagets energianvändning för en grön omställning
  • Företag med primär jordbruksproduktion, fiske- och vattenbruksföretag kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka stöd för?

  • Genomföra en energikartläggning

Omfattning

Storleken på stödet beviljas utifrån omfattningen av kartläggningen

Stödet finns i tre nivåer:

  • 50 000 kronor
  • 60 000 kronor
  • 70 000 kronor

Så här fungerar stödet

Konsultchecken används för att anlita konsult som finns upphandlad av Region Gävleborg för att hjälpa er att genomföra en energikartläggning som påvisar vilka insatser ni kan genomföra för att minska er energianvändning. För att få ta del av stödet ska ni ha ambitionen att använda resultatet av kartläggningen för att genomföra investeringar som sänker er energianvändning eller på annat sätt utvecklar er verksamhet. Konsult avrapporterar uppdraget med en handlingsplan med åtgärdsförslag som påvisar vad som kan göras av er som företag i ett nästa steg.

För att få ta del av stödet behöver ni fylla i ett Intyg om försumbart stöd som ska godkännas innan arbete kan påbörjas. Intyg om försumbart stöd är en obligatorisk bilaga.

Arbetet med konsult får pågå i max 6 månader och kommer att följas upp av Region Gävleborg.

Företag beviljas i regel ett konsultstöd men max två efter särskild prövning.

När ansöker du?

Ansökningar tas emot löpande

Hur ansöker du?

Ansökan sker genom att fylla i formuläret på denna sida.

Obligatoriska bilagor

Ett intyg om försumbart stöd behöver fyllas i och godkännas. Ni blir kontaktad av Region Gävleborg.

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor och funderingar.

Cirkulär omställning

Är ni ett mikro-, litet eller medelstort företag och har behov av stöd för att identifiera er cirkulära potential? Eller har ni redan kännedom om era möjligheter att utveckla en cirkulär affärsmodell? Nu finns det konsultcheckar att söka för att utforska vad ni och ert företag kan göra för att bli mer cirkulära.

Vem kan söka

  • Företag med verksamhet i Gävleborgs län som vill påbörja sin cirkulära utveckling eller ta nästa steg i sitt utvecklingsarbete.
  • Företag med primär jordbruksproduktion, fiske- och vattenbruksföretag kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

  • Stöd för att utveckla er affärsmodell för att finna den cirkulära potentialen.
  • Stöd för att ta ert utvecklingsarbete att bli mer cirkulära till nästa nivå.

Omfattning

50 000 kronor.

Så här fungerar stödet

Konsultchecken används för att anlita konsult som finns upphandlad av Region Gävleborg för att ta reda på vilka insatser företaget kan göra för att bli mer cirkulära och bidra till den gröna omställningen. Är ni fler än ett företag som vill utvecklas tillsammans finns möjligheten att göra det i grupp. Men varje företag ansöker om en egen konsultcheck.

För att få ta del av stödet och konsultcheck ska ni ha ambitionen att utveckla er affärsidé i en cirkulär riktning där stödet antingen kan hjälpa er att ta reda på vilka insatser ni kan genomföra eller redan har kännedom om och som kan utvecklas. Konsultchecken ska hjälpa er att ta ett steg framåt i er utveckling. För att få ta del av stödet behöver ni fylla i ett Intyg om försumbart stöd som ska godkännas innan arbete kan påbörjas. Intyg om försumbart stöd är en obligatorisk bilaga.

Arbetet med konsult får pågå i max 6 månader och kommer att följas upp av Region Gävleborg.

Företag beviljas i regel ett konsultstöd men max två efter särskild prövning.

När ansöker du?

Ansökningar tas emot löpande

Hur ansöker du?

Ansökan sker genom att fylla i formuläret på denna sida.

Obligatoriska bilagor

Ett intyg om försumbart stöd behöver fyllas i och godkännas. Ni blir kontaktad av Region Gävleborg.

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor och funderingar.

Kontakt


Arbetet är en projektfinansierad satsning där Region Gävleborg under fem år driver ett ramprojekt för företagsstöd cirkulär ekonomi och finansieras av Europeiska regionalfonden och regionala utvecklingsmedel. Detta möjliggör att Region Gävleborg kan erbjuda insatser till länets företag som ska bidra till en grön och cirkulär omställning.