Design Väv

Vill du arbeta kreativt med vävning och textilt uttryck? Design Väv är en bred grundläggande textilkurs där du utgår från egen formgivning – från idé och skiss till färdig produkt. Fokus ligger på din individuelle utveckling och skapandeprocess.

Kurslängd: 1 läsår

Studietakt: Heltid


Design väv är en kurs på ett till två år som börjar med de enkla teknikerna tuskaft och kypert och går vidare till mer avancerade bindningar. Undervisningen är både praktisk och teoretisk och bedrivs delvis i projektform. Flera av projekten är gemensamma med kursen Design Sömnad.

Förutom vävning i vävstol och bandvävstol får du prova på olika skisstekniker. Kursen ger även kunskaper i textiltryck, materiallära, textilhistoria och textila tekniker. Du deltar också i folkhögskolans gemensamma aktiviteter så som temadagar, föreläsningar och friskvård.

Det behövs inga förkunskaper. Kursen ger god kunskapsmässig grund och förbereder dig för högre utbildning inom området eller för fortsatt eget arbete.

Vi har ett miljömedvetet förhållningssätt och arbetar med hållbar utveckling samt återbruk.

Kostnad

Du betalar en obligatorisk avgift om 550 kr per termin som avser studerandeförsäkring och skolgemensamma aktiviteter. Du betalar också cirka 6 000 kr per läsår för litteratur, material, studiebesök och resor.

Mer information

Välkommen att kontakta oss med dina frågor.

E-post: textil.forsa@regiongavleborg.se

Kursansvarig och huvudlärare i vävning
Maivor Unosson
072-535 31 35

Huvudlärare formgivning
Sandra Zachris Tors
070-569 72 33