Kvinnlig hantverkare

Region Gävleborg möjliggör grön omställning för fler företagare

Små och medelstora företag i länet kan nu snabba på omställningen till cirkulära affärsmodeller med hjälp av konsultcheckar och investeringsstöd. Stödet finansieras av Region Gävleborg och Tillväxtverket och hjälper företagare att nyttja sina resurser mer effektivt och förlänga produkters livslängd.

Omställningen till en cirkulär är ekonomi är en viktig del av arbetet för att nå klimatmålen och skapa ett mer hållbart samhälle. Cirkulära affärsmodeller handlar därför inte bara om att utnyttja resurser mer effektivt utan att också designa utifrån cirkulära principer från början och förlänga livslängden på produkter och material.

– Näringslivet är en viktig och i stor del drivande aktör i den hållbara utvecklingen. Det känns väldigt positivt att regionen kan möjliggöra för fler företag att ställa om. När näringsliv och offentlig verksamhet arbetar tillsammans blir vi extra starka, säger Patrik Stenvard (M) Regionstyrelsens ordförande.

Till hjälp för länets företagare erbjuder nu Region Gävleborg konsultcheckar och investeringsstöd för länets företagare att stärka sin hållbarhet och konkurrenskraft. Projektet finansieras av Tillväxtverket och Region Gävleborg och syftar till att öka kunskapen och användningen av cirkulära lösningar i länets näringsliv.

– Omställningen till en mer cirkulär ekonomi är en viktig del för att utveckla våra företag och deras konkurrenskraft. Nu ökar vi tempot i omställningen genom att erbjuda ytterligare ett verktyg, förklarar Lina Andersson strateg/projektledare. 

Vad erbjuder vi?

Energikartläggning: Genom en kartläggning av er energianvändning får ni stöd i att identifiera möjligheter till effektivare energianvändning, kostnadsbesparingar och andra mervärden, som t.ex. minskat underhåll och en bättre miljö.
Stöd för Cirkulär Omställning: Erbjudandet ger er möjlighet att utforska hur ni kan integrera cirkulära principer i er verksamhet för att börja ställa om till en cirkulär affärsmodell, öka effektiviteten och skapa mervärde för både företaget och samhället i stort.
Vem kan ansöka? Alla små och medelstora företag med verksamhet i Gävleborgs län med en vision om att utveckla verksamheten i en mer hållbar riktning. Det spelar ingen roll om ni precis börjat er resa eller redan är på god väg – vi har stödet som kan vara ert startskott! 

Läs mer om stöden och hur ni ansöker här: Hållbar omställning för företag.