Regionfullmäktige fastställde årsredovisningen

Region Gävleborgs årsredovisning för 2023 fastställdes av regionfullmäktige den 23 april.

Årsredovisningen ger en övergripande bild av verksamheten och ekonomin under året. Den innehåller även en hållbarhetsredovisning och en beskrivning över hur Region Gävleborg bidrar till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Läs mer om Region Gävleborgs verksamhetsår 2023

Hela årsredovisningen finns att läsa på sidan Ekonomi