Jennie Kring cyklar året runt.

Vintercyklisten inspirerar till ett hälsosammare och mer hållbart liv

Vintercyklistkampanjen är avslutad för säsongen. Denna vinter deltog 260 personer från hela länet och deltagarna cyklade tillsammans hela 4 000 mil och sparat 13 ton koldioxid i utsläpp. Det motsvarar exempelvis tillverkningen av 100 000 hamburgare.

Sedan 2010 har Vintercyklisten genomförts av Region Gävleborg och kommuner i länet för att uppmuntra till nya hållbara vanor och att välja cykeln som transportmedel till och från jobbet.

Hur gick det för deltagaren Jennie Kring?

Jennie Kring från Edsbyn har klarat av utmaningen och berättar om sin erfarenhet av att cykla året runt. Inför starten av vintercyklisten hoppades Jennie kunna inspirera andra till att välja cykeln till jobbet, främst för den vardagsmotion som cykling ger.

– Vintern bjöd på flera utmaningar. Med temperaturer som sjönk under -25 grader under flera dagar, rikligt med snö och vägar som inte plogats, var det inte alltid lätt. Trots detta blev erfarenheten både rolig och motiverande. Min hälsa har dessutom förbättrats märkbart, vilket har övertygat mig om att fortsätta cykla även framöver. Jag har även försökt väcka entusiasm för vintercykling hos mina kollegor, säger Jennie.

80 procent upplever bättre hälsa

Resultaten från utvärderingen visar att en betydande del av deltagarna, 80 procent, rapporterar om förbättrad hälsa efter deras deltagande i Vintercyklisten. Christine Sisell, regional samordnare för Vintercyklisten, ser detta resultat som väldigt positivt.

– Eftersom forskning visar på fördelarna med cykling, såsom förbättrad kondition, förbättrad sömnkvalitet, ökad förmåga till koncentration och en minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, är det mycket uppmuntrande att en stor del av deltagarna i Vintercyklisten upplever en förbättring i sin hälsa, säger Christine.