Prioriterade bristyrken i Gävleborgs län 2024 – se utbildningarna som leder till jobb

Region Gävleborg tar varje år fram en lista med prioriterade bristyrken för länet. Genom att prioritera dessa kan vi därför under en period koncentrera oss på ett urval av de bristyrken länet behöver. På listan över 2024 års bristyrken har flera nya yrken letat sig in där arbetsgivare behöver personal.

– En bra kompetensförsörjning är viktigt både för länet och för individen. Genom att matcha utbildningsinsatser mot bristyrken har fler chans att gå ut i arbete vilket är bra för arbetstagare, arbetsgivare och länet i helhet, säger Patrik Stenvard (M), regionstyrelsens ordförande.

Idag finns ett stort antal bristyrken i Gävleborg. Varje år sammanställer Region Gävleborg i samarbete med Arbetsförmedlingen och länets kommuner de kompetenser som arbetslivet i länet behöver. Syftet med samarbetet är att minska glappet mellan utbud och efterfrågan på kompetens.

Arbetsgivare, arbetsförmedling, utbildare, branschorganisationer, fackliga organisationer med flera bidrar med input och aktivt deltagande i arbetet.

– Det finns många bristyrken i länet och det vi gör är att prioritera ett antal för att kunna uppmärksamma och under en period tillsammans med andra aktörer i länet genomföra aktiviteter i syfte att öka matchningen mellan utbud och efterfrågan av arbetskraft i länet, säger Thomas Lundberg och Sofia Isaksson, strateger vid Region Gävleborg.

 Nya yrken på listan:

  • Byggnads- och ventilationsplåtslagare
  • Civil- och högskoleingenjör elektroteknik
  • IT-säkerhetstekniker
  • Kriminalvårdare
  • Kyl- och värmepumpstekniker
  • Farmaceut
  • Skogsmaskinförare
  • Säkerhetssamordnare

Se hela listan: Bristyrken idag