Utredning för ökad trygghet efter stölden av Solglitter

På dagens möte i fastighets-, teknik- och miljöutskottet lades ett förslag på utredning för ökad trygghet vid sjukhusen i Gävleborg. Mötet beslutade att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att utreda och lämna förslag på åtgärder för ökad trygghet vid sjukhusen.

– Stölden av konstverket Solglitter vid Gävle sjukhus har öppnat för en diskussion om tryggheten kring Region Gävleborgs fastigheter. Det handlar dels om den generella tryggheten för att förebygga brott men också den upplevda tryggheten för att medborgare, besökare och personal ska kunna röra sig fritt, säger Anna Sundberg (SD), ordförande i fastighets-, teknik- och miljöutskottet.

– Det kan bland annat handla om kameror på sjukhusområdet eller bevakande personal. Det viktiga är att alla ska känna sig trygga när de befinner sig på ett sjukhus, fortsätter Anna Sundberg (SD).

Uppdraget ska redovisas vid utskottets sammanträde i september.