Toppresultat för sjukhusens diabetesvård

Sjukhusen i Region Gävleborg visar för fjärde året i rad de bästa behandlingsresultaten i landet för patienter med typ-2 diabetes. Det gäller behandlingen av det så kallade långtidssockret (HbA1c) och de skadliga blodfetterna, LDL-kolesterolet. Det visar siffror för 2023 från Nationella Diabetesregistret, ett kvalitetsregister för landets diabetesvård.

– I flera av de här kliniskt viktiga parametrarna presterar länets sjukhus på den absoluta toppen i Sverige och dessutom bättre och bättre år efter år, säger Åke Sjöholm, överläkare i internmedicin på Gävle sjukhus och professor vid Högskolan i Gävle.

Åke Sjöholm, överläkare internmedicin, professor Högskolan Gävle.

Risken minskar för alltför tidig död

Omkring 2 000 av länets cirka 16 600 vuxna diabetespatienter behandlas på länets sjukhus, resten inom primärvården. Patienter med typ-2 diabetes har främst problem med förhöjda värden på LDL-kolesterol och långtidssocker, HbA1c. Statistik för 2023 från NDR visar nu att länets sjukhus för typ-2 patienter uppvisar behandlingsresultat som ligger mycket bättre än riksgenomsnittet. Det gäller både för LDL-kolesterol och långtidssocker.

– Dåligt behandlad diabetes kan ge en rad allvarliga och direkt livshotande följdsjukdomar. Genom att patienten får rätt behandling minskar risken för alltför tidig död, hjärtinfarkt, stroke och njursvikt bland annat, säger Åke Sjöholm.

Mycket bättre än rikssnittet

Enligt NDR låg 56 procent av patienter med typ-2 diabetes under målnivån 1,8 på sitt LDL-kolesterol. Det var betydligt bättre än rikssnittet på 42 procent. Vidare hade 81 procent av typ-2 patienterna under 2,5 i sitt LDL-kolesterol. Rikssnittet var 72 procent. 

För långtidssockret (HbA1c), hade 35 procent av patienterna med typ 2 diabetes ett värde under målnivån 48 (millimol per mol). I riket var det 24 procent som låg under 48.

– Målet är att komma under 48 därför att vi vet att det leder till bättre överlevnad att ligga lägre än 48, säger överläkare Åke Sjöholm. 

Det handlar om liv och död

Det goda resultaten beror bland annat på ett målmedvetet kvalitetsarbete och en personalstyrka med hög kompetens, förklarar Åke Sjöholm:

– Vi arbetar medvetet med kvalité och nöjer oss aldrig med att vara ”halvbra” på att behandla långtidssocker och de skadliga blodfetterna. Vi vill ha jättebra resultat då vi vet att dessa värden är direkt kopplade till hur det går för patienten. Det handlar bokstavligen om liv och död, säger Åke Sjöholm och fortsätter:

– Vi har mycket erfarna och akademiskt meriterade specialistläkare med en grundlig kännedom om orsakerna bakom diabetes. De vet vilka läkemedel som är bäst att använda. Sedan har vi mycket kompetenta och erfarna diabetessköterskor som är viktiga för uppföljning och följsamhet i behandling, säger Åke Sjöholm.

Anneli Edvinsson och Stina Kronberg, diabetessjuksköterskor, Gävle sjukhus.

”Rätt medicinering mycket viktigt”

Rätt kost och motion är viktigt men det räcker inte ensamt som behandling.

– Rätt medicinering är mycket viktig. Vi går därför tidigt in med en bra kombination av kraftfulla läkemedel. Snabb och tidig medicinsk behandling är viktig för att minska livshotande komplikationer som stroke och hjärtinfarkt, säger Åke Sjöholm.

Resultaten från länets primärvård i Nationella Diabetesregistret varierar. Det är inom primärvården som majoriteten diabetespatienter vårdas.

– Det som behöver förbättras är tillgänglighet och kontinuitet för diabetespatienter inom primärvården där de flesta diabetessjuka har sin regelbundna kontakt, säger överläkare Åke Sjöholm.