Teambaserat arbetssätt har gett snabbare väg in i vården

På Valbo Din hälsocentral fick patienterna en snabbare väg in i vården när medarbetarna började arbeta i multiprofessionella team. – Som vi ser det är det bara positiva effekter med det här arbetssättet, säger Claes Sundvik, vårdenhetschef på Valbo Din hälsocentral.

Snabbare väg till vård för patienten, minskad andel inhyrd personal och bättre arbetsmiljö. Det är fördelar som Claes Sundvik beskriver att arbetet i de multiprofessionella teamen har fört med sig.

De båda multiprofessionella teamen på Valbo Din hälsocentral träffas två gånger i veckan. Där ingår läkare, fysioterapeut, distriktssköterska och medicinsk sekreterare, som tillsammans går igenom några av hälsocentralens mer komplexa patientfall. Vid behov kan medarbetare i psykosociala temet eller rehabkoordinator också delta.

– Vi försöker se från alla olika professioner för att göra en bedömning av vad som är bäst för patienten. Ska man träffa läkare, fysioterapeut, distriktssköterska eller behövs provtagning? säger Claes Sundvik.

Läkartillgänglighet var ett grundproblem

Initiativet till det nya arbetssättet togs av medarbetarna själva hösten 2022.

– Vi började med att göra en nulägesanalys. Läkartillgänglighet var ett grundproblem. Det visade sig att våra distriktssköterskor och fysioterapeuter lade i snitt åtta timmar per vecka på att leta läkare för att få en lösning på sina patientärenden.

Skarpt läge

I oktober 2023 började det första teamet arbeta skarpt. Claes Sundvik kände en viss oro fast han trodde på idén.

– De 20 timmar som går åt till mötena per vecka är mycket tid, och det kunde göra mig lite nervös innan vi började. Men vi sade att vi provar de 6–7 veckor som var kvar fram till julledighet och utvärderar sedan.

Uppenbar vinst för patienten

– Vi såg snart att vi gick åt rätt håll. Vinsten för patienten är uppenbar: man får en helhetsbedömning. Om man sedan ska prata verksamhetsmässiga vinster så ser vi att 75–80 procent av de ärenden som tas upp i teamen idag går till annan lösning än bokning och nybesök hos läkare. De kan till exempel gå till provtagning eller fysioterapeut istället. Vi spar läkartider, och de patienter som går till läkarbesök är bättre förberedda. Så det är snabbare väg till diagnos och behandling. Och vi kan ofta avsluta vid ett besök. På det viset spar vi återbesök och resor för patienten, säger Claes Sundvik.

Minskade inhyrningen

En annan vinst är att antalet inhyrda medarbetare har minskat drastiskt sedan teamarbetet infördes.

– I höstas hade vi två stycken hyrläkare. Sedan i januari har vi en hyrläkare, och den minskningen tillskriver vi teamet i väldigt hög grad, säger Claes Sundvik.

Den fasta personalen vittnar samtidigt om bättre arbetsmiljö och upplever att de tar hand om patientens problem på ett bättre sätt. Arbetet fungerade så bra att ytterligare ett team bildades i januari 2024.

Stark motivation

En viktig framgångsfaktor i Valbo har varit medarbetarnas motivation.

– Våra medarbetare är villiga att göra förändringar, på det sättet har vi bra förutsättningar. Vi var allihop väldigt trötta på att leta och inte ha akuttider, så motivationen var väldigt hög, säger Claes Sundvik.

Några av de som varit med från starten av multiprofessionella team i Valbo är: Anna-Lena Baadstrand, distriktssköterska, Sara Wennerberg, medicinsk sekreterare, Claes Sundvik, vårdenhetschef och Nicklas Persson, distriktsläkare.