Region Gävleborg vill införa sms-livräddarsystem

När ett hjärtstopp inträffar är varje sekund viktig. Därför inför den politiska ledningen sms-funktion för livräddande insatser vid hjärtstillestånd i Region Gävleborg. Flertalet medborgarförslag har inkommit i frågan. Dessa bifalls nu.

Frivilliga livräddarsystem fungerar så att vuxna med kunskaper i HLR (hjärt-lungräddning) som befinner sig i närheten av patienten, skickas ut till hjärtstopp via avisering i sin mobiltelefon. Syftet med att använda system med sms-funktion för livräddande insatser vid hjärtstillestånd är att kunna starta återupplivningsförsök snabbare och rädda liv. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår därför att bifalla de medborgarförslag som finns om att införa ett frivilligt livräddarsystem i Gävleborg. Medborgarförslag är medborgarnas möjlighet att lämna in förslag till regionfullmäktige.

En fråga som engagerar

– Detta är ett mycket efterlängtat beslut och en fråga som engagerar. Vi ser hur viktigt det är med tidiga insatser för att rädda liv och tar därför nu det första steget för att införa ett sms-livräddarsystem i Region Gävleborg. Vi investerar för att skapa så bra vård som möjligt – varje räddat liv är värt varenda krona, säger Jennie Forsblom (KD), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Sms-funktion för livräddande insatser vid hjärtstillestånd är ett koncept som nu ingår som ett komplement i den prehospitala kedjan i flera länder och i ungefär hälften av Sveriges regioner.

– Vi är väldigt glada att nu äntligen kunna införa detta, vi i den politiska ledningen har länge varit positiva till att införa ett sms-livräddarsystem. Det faktum att flera medborgarförslag inkommit i frågan visar på det stora engagemang som finns kring detta. Det känns bra att det nu blir verklighet, säger Patrik Stenvard (M) regionstyrelsens ordförande.

En sedvanlig upphandlingsprocess påbörjas snarast och tjänsten beräknas vara igång senast vid årsskiftet 2024/2025, sannolikt före.